Leckdy × lec kdy

Správný tvar tohoto zájmenného příslovce je leckdy. Část lec se objevuje ve složených zájmenných a příslovečných výrazech a zastupuje zde význam neurčitosti.

Všechny tyto výrazy jsou psány dohromady jako jedno slovo, například: leccos, lecjak, leckam apod. Leckdy užíváme v případě, že chceme vyjádřit časové určení různých období, nejednou, nezřídka.

Příklady:

Už mě to leckdy napadlo, ale zatím jsem to nikomu neřekl.

Leckdy měli spory, ale přesto si žili spokojeně.

Pošli tento příspěvek svému blízkému