Prokrastinace × prokrastynace

Tento výraz není původně český a své kořeny má v latině – procrastino (na zítřek odložit). Výraz můžeme samozřejmě najít i v jiných jazycích, např. v angličtině – „procrastination“ apod.

V těchto podobách vidíme vždy měkké „i“, a tak je tomu i v české verzi slova. Toto podstatné jméno můžeme napsat pouze jedním způsobem, a to prokrastinace. I přesto, že je v současnosti slovo začleněno do českého jazykového systému (lze jej běžně skloňovat našich vzorů apod.), respektujeme původní pravopis a píšeme „i“.

Pro slova cizího původu často také neplatí česká pravidla pro psaní i/y – proto zde můžeme napsat po tvrdé souhlásce „t“ měkké „i“. Prokrastinace je označení pro odkládání práce a důležitých rozhodnutí na pozdější dobu.

Příklady:

Měli bychom s tou prokrastinací už skončit a dát se konečně do práce.

Četl už jsi knihu s názvem Konec prokrastinace od spisovatele Petra Ludwiga?

Pošli tento příspěvek svému blízkému