Paradigma × paradygma

Paradigma je příklad či vzor. V jazykovědě jde například o vzor skloňování a časování, o soubor tvarů skloňovaných a časovaných slov.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu paradigma podává následující výklad.

Slovo paradigma pochází ze středolatinského paradigma, to z řeckého parádeigma (vzor, nákres, příklad) od paradeíknȳmi (ukazuji vedle sebe) z pará (z řečtiny; předpona; vedle, podle, při) a deíknȳmi (ukazuji).

Z výše uvedeného vyplývá, že jediný správný způsob zápisu je PARADIGMA. Jedná se o slovo přejaté.

Dělení slova:

pa-ra-dig-ma

Příbuzná slova:

paradigmatický (přídavné jméno)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo paradigma, jsou: příklad, vzor.

Skloňování

Paradigma patří mezi podstatná jména rodu středního, která skloňujeme podle vzoru město a hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. paradigma paradigmata
2. paradigmatu paradigmat
3. paradigmatu paradigmatům
4. paradigma paradigmata
5. paradigma paradigmata
6. paradigmatu paradigmatech
7. paradigmatem paradigmaty

Příkladové věty

Náš spolek se snaží o změnu paradigmat ve školství.

Je ještě jeden pojem, který má úzkou spojitost s pojmem paradigma, a to syntagma.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
IInternetové zdroje: nternetová jazyková příručka – paradigma. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 24.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=paradigma
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému