Ližiny × lyžiny

Tento tvar se může na první pohled jevit jako velice matoucí.

Jak toto slovo vzniklo?

Je třeba znát bližší podrobnosti o slovu jako takovém a o jeho významu. Ližiny jsou součástí přistávacího podvozku vrtulníků. Slovo ližiny také označuje střešní lišty na automobilu k připevnění lyží, kol nebo dřevěné či kovové trámy, které jsou součástí lešení.

Na základě tohoto významu by bylo možné slovo ližiny označit jako příbuzné ke slovu lyže. To je ale mylná domněnka. Slovo lyže se dostalo do českého jazyka z ruštiny až koncem 19. století. Ližina je však výraz původně český odvozen od slova „líha“ (to na čem něco leží).

Neexistuje tedy žádná spojitost s vyjmenovaným slovem lyže i přesto, že jistá významová podobnost tu je. Výraz ližina je spjat se slovesem ležet. Píšeme proto vždy s „i“, tedy ližina.

Příklad:

Na jeho sněžném skútru se mu zlomila pravá ližina.

Na ližinách helikoptéry se objevila rozsáhlá koroze.

Před cestou je třeba na ližiny připevnit naše kola.

Video vysvětlení

Pošli tento příspěvek svému blízkému