Salto × saldo

Z nabízených slov není ani jedno pravopisně špatně, lze napsat salto i saldo. Je však nutné rozlišovat jejich různé významy a umět je patřičně použít. V obou případech se jedná o podstatná jména středního rodu.

Salto pojmenovává specifický druh přemetu ve vzduchu, akrobatický skok. V přeneseném významu se též výraz může používat v souvislosti s odvážným či zoufalým činem.

Oproti tomu saldo je termín z oblasti účetnictví, který lze nahradit výrazem zůstatek.

Příklady:

Při tělocviku nám předvedl své salto vzad.

Účetní jsou schopni vypočítat saldo několika různými způsoby.

Pošli tento příspěvek svému blízkému