Vískat × výskat

Při psaní této dvojice musíme mít povědomí o jednotlivých významech slov.

Vískat s „í“ označuje činnost hlazení ve vlasech, probírání se vlasy apod. Nejedná se o vyjmenované ani příbuzné slovo.

Oproti tomu výskat je součástí vyjmenovaných slov po písmenu V, píšeme proto vždy „ý“ v základu slova. Tato varianta slovesa označuje radostné vykřikování, hlasité povykování apod. Možné jsou tedy obě podoby slova, je nutné dbát při užití na různé významy. Stejně píšeme i slova příbuzná a odvozená, např. vískání/ výskání apod.

Příklady:

Jana vískala syna v jeho krásných kučeravých vlasech.

Mám ráda vískání ve vlasech.

Můj kamarád mě dlouho vískal ve vlasech.

Děti šly ze školy a výskaly si.

Spolužáci výskali na celou školu.

Martina si zavýskala radostí, protože se dostala na vysněnou vysokou školu v Praze.

Pošli tento příspěvek svému blízkému