Konzervativní × konservativní

V tomto případě je nutné vycházet z toho, že následující slovo je cizího původu a nejedná se o výraz původně český.

U slov zdomácnělých je poměrně častý dvojí pravopis, tak je tomu i zde. Přídavné jméno konzervativní používáme ve významu: lpící na tradicích, zaujatý proti novému, zpátečnický apod. Jedná se o slovo zdomácnělé, které se začlenilo do českého jazykového systému.

Zpravidla píšeme konzervativní s „z“ uprostřed slova, tato podoba je brána jako stylově neutrální a tudíž běžně použitelná. Ve specifických případech je možná i podoba se „s“konservativní, a to například v uměleckých textech apod. Tato pravidla platí i pro další zdomácnělá slova cizího původu, např.: exploze (explose), poezie (poesie), torzo (torso), pauza (pausa) apod.

Příklady:

Vezmi si tu květovanou sukni a nebuď pořád tak konzervativní.

Názory na komunitu gayů jsou v České republice stále velice konzervativní.

Pošli tento příspěvek svému blízkému