Jednoduší × jednodušší

Slovem jednoduchý (jednodušší, jednoduší) označujeme věci, které jsou dále nerozložitelné na menší prvky (např. jednoduché dveře skládající se z jednoho dílu), nekomplikované a bezproblémové jevy (např. jednoduché příklady, otázky), běžné a obyčejné věci (jednoduchý střih, jednoduchý účes).

Dále slovem jednoduchý můžeme označit prostoduchého člověka.

Pravopis

Tvoření druhého stupně při stupňování přídavných jmen probíhá nejčastěji pomocí přípon ejší/-ější, a to především při tvoření nově vzniklých přídavných jmen (bystrý – bystřejší, divoký – divočejší, krásný – krásnější, nový – novější).

Druhou příponou, s jejíž pomocí stupňujeme, je přípona -ší. Ta slouží zejména ke stupňování starých přídavných jmen končících na -dý, -tý, -ný, -chý (u některých slov na -ký).

Při stupňování dochází k následujícím změnám: před se ch mění v š (tichý – tišší, jednoduchý – jednodušší), h se mění v ž (drahý – dražší), zk se mění v ž (blízký – bližší, úzký – užší), s se mění v š (vysoký – vyšší), někdy se d mění v z (snadný – snazší, dnes frekventovanější podoba snadnější).

Z tohoto důvodu píšeme ve slově jednodušší dvě š (při tvoření 2. stupně).

POZOR! V případě 1. pádu množného čísla rodu mužského životného píšeme jen jedno š. Jednoduchý muž (1. pád číslo jednotné)jednoduší muži (1. pád číslo množné; 2. p. jednoduchých, 3. p. jednoduchým, 4. p. jednoduché, 5. p. jednoduší, 6. p. jednoduchých, 7. p. jednoduchými).

Zkrátka:

Jednoduchý muž → jednoduší muži
Jednodušší muž → jednodušší muži

Skloňování

Jednodušší je přídavné jméno (2. stupně), které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)
Jednotné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. jednodušší jednodušší jednodušší jednodušší
2. jednoduššího jednoduššího jednodušší jednoduššího
3. jednoduššímu jednoduššímu jednodušší jednoduššímu
4. jednoduššího jednodušší jednodušší jednodušší
5. jednodušší jednodušší jednodušší jednodušší
6. jednodušším jednodušším jednodušší jednodušším
7. jednodušším jednodušším jednodušší jednodušším
VZOR JARNÍ (měkký)
Množné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. jednodušší jednodušší jednodušší jednodušší
2. jednodušších jednodušších jednodušších jednodušších
3. jednodušším jednodušším jednodušším jednodušším
4. jednodušší jednodušší jednodušší jednodušší
5. jednodušší jednodušší jednodušší jednodušší
6. jednodušších jednodušších jednodušších jednodušších
7. jednoduššími jednoduššími jednoduššími jednoduššími

Příkladové věty

Není to tak složité, ten příklad je jednodušší, než si myslíš.

Ach ti jednoduší partneři – nesmíme se na ně zlobit!

Musí to přeci být jednodušší, kdo by se chtěl učit 19 stran nesmyslných dat?

Jednodušší recept už si nedokážu představit.

Byla jsem dobře připravená, jednodušší zkoušku jsem si nemohla přát.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – jednoduchý. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 30.12.2021]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=jednodu%C5%A1%C3%AD
Pošli tento příspěvek svému blízkému