Jednoduší × jednodušší

Oba dva tvary jsou správné, ale používají se v jiných případech.

Jednoduší vzniklo skloňováním přídavného jména jednoduchý. Používá se v 1. a 5. pádě mužského rodu v množném čísle (např. ti jednoduší muži).

Oproti tomu jednodušší je druhým stupněm vzniklým při stupňování přídavného jména jednoduchý.

Příklady:

Ach ti jednoduší partneři – nesmíme se na ně zlobit!

Musí to přeci být jednodušší, kdo by se chtěl učit 19 stran nesmyslných dat?

Pošli tento příspěvek svému blízkému