Na dlouho × nadlouho

S tímto výrazem se můžeme setkat v obou variantách, jedná se totiž o tzv. příslovečnou spřežku.

Příslovečné spřežky jsou takové výrazy, které byly spojeny v jeden, na základě toho, že se vyskytovaly opakovaně vedle sebe a utvořily tak ustálené slovní spojení slov. Vytváříme je spojováním předložky s podstatným jménem, se zpodstatnělým přídavným jménem, zájmenem, číslovkou nebo s příslovci.

V tomto případě se jedná o spojení předložky „na“ s příslovcem „dlouho“. Pravopisně správně je tedy tvar na dlouho i nadlouho.

Příklady:

  • Odjíždíme na dovolenou nadlouho.
  • Markéta odjela na dlouho do zahraničí.
Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému