Shlížet × zhlížet se

I přesto, že se obě slovesa stejně vyslovují, při užívání je nutné rozlišovat jejich rozdílný význam. Sloveso shlížet se používáme v případě, že chceme vyjádřit, že je někdo pohrdavě posuzován, že je s někým jednáno nadřazeně.

Druhé užití tohoto slova je ve významu podívat se shora dolů (viz dvojice shlédnout x zhlédnout). Zhlížet se označuje stav, kdy někoho máme v oblibě a nekriticky ho přijímáme.
Příklady:

Mám pocit, že na mě můj šéf shlíží spatra.

Matka se zhlíží ve své dceři.

Každé ráno před odchodem do práce se zhlíží v zrcadle.

Pošli tento příspěvek svému blízkému