Dub × dup

V tomto případě mohou být pravopisně správné obě varianty, ani jedna není považována za pravopisnou chybu, pokud je užijeme ve správném kontextu.

Jedná se totiž o dva různé slovní druhy. Slovo dub je podstatné jméno, které pojmenovává strom s laločnatými listy a plody žaludy. Oproti tomu dup je citoslovce od slovesa dupat – těžce, hlučně našlapovat, vydávat zvuk dupáním.

Příklady:

Vedle našeho domu rostl krásný košatý dub.

Po schodech bylo slyšet hlučné dup, dup, dup.

Pošli tento příspěvek svému blízkému