Součinnost × součinost

Toto slovo je velmi lehce interpretovatelné, dá se totiž použít termín spolupráce. Dalším způsobem je třeba cizí slovo kooperace. Používá se ve významu, kdy dva či více subjektů musí v závislosti na sobě dělat správně určitou činnost.

Z hlediska pravopisné stránky je třeba dát pozor na kořen slova. Ten totiž zní „čin“. A jak praví pravidla českého jazyka, pokud kořen slova končí na „n“, je třeba ve slovech odvozených ještě jedno „n“ přidat. Správná varianta je tedy součinnost.

Příklady:

K vyřešení tohoto problému je třeba součinnosti všech členských států.
součinnosti se svým kolegou spočítejte tuto rovnici.
Součinnost existuje také v právu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému