Sprovodit × zprovodit

Přestože sloveso používáme nejčastěji ve spojení „sprovodit ze světa“, tedy usmrtit a mohlo by tak svádět k ukončení děje se „z“.

Správně je pouze možnost „sprovodit“ – je nutné zapamatovat jako u sloves skončit, skoncovat.

Příklad:

Musel ho sprovodit ze světa – nemohl se už dívat na to, jak se chudák trápí.

Pošli tento příspěvek svému blízkému