Difuzní × difůzní × difúzní

Toto přídavné jméno je odvozeno od podstatného jména fúze, ve kterém píšeme namísto kroužku vždy čárku.

Výraz fúze označuje spojení/sloučení (firem, buněk apod.) a podobně jako u slov medúza, pedikúra, túra, múza píšeme uprostřed slova čárku. Jedná se o slova cizího původu, proto se na ně nevztahují pravidla jako na slova domácího původu, která nám říkají, že uprostřed slova píšeme vždy nad písmenem u kroužek (půvab, působení, růžový, půlka apod.).

Stejné pravidlo je aplikováno i u přídavného jména difúzní, které lze psát i bez čárky – difuzní. Slovník spisovného jazyka českého připouští i variantu difusní/difúzní.

Stupňování slova difusní/difúzní

Pokud potřebujete toto slovo vystupňovat, lze jej stupňovat jako jiná přídavná jména, avšak dejte si obzvlášť pozor, protože je to trochu složitější:

1. stupeň difuzní/difúzní/difusní

Slovníky uvádějí, že sice lze užít 1. stupeň difusní, avšak difúsní již nelze.

2. stupeň difuznější

Druhý stupeň lze psát jen tímto způsobem, takže difúznější, difúsnější nebo difusnější není možné.

3. stupeň nejdifuznější

Třetí stupeň lze psát jen tímto způsobem, takže nejdifúznější, nejdifúsnější nebo nejdifusnější není možné.

Příklady:

Difúzní/difuzní/difusní proces získávání šťávy našel brzo všestranné uznání a v roce 1867 byl zaveden do 27 továren.

Jako ideální lze považovat difúzní/difuzní/difusní nepřímé osvětlení směrem na stěny, popřípadě na strop.

Důležitým systémovým prvkem je difúzní/difuzní/difusní vrstva mezi zdí a tepelnou izolací.

Mnozí mluvili o totálním stavu temna, v němž se dění na jevišti rozpouští jen v difúzní/difuzní/difusní.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému