Aristokracie × arystokracyje

Jako aristokracie byla brána privilegovaná skupina především středověké společnosti, kterou tvořily osoby s dědičnými tituly.

Taktéž privilegovaná nebo jinak vybraná část společenské vrstvy (finanční aristokracie).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu aristokracie podává následující výklad.

Slovo aristokracie pochází z řeckého aristokratía (vláda nejlepších) z áristos (nejlepší) a kratō (vládnu).

Slovo bylo přejato do českého jazyka a počeštěno do podoby aristokracie. Správný zápis je pouze v podobě ARISTOKRACIE.

Dělení slova:

ari-s-to-kra-cie

Příbuzná slova:

aristokrat, aristokratka (podstatná jména), aristokratický (přídavné jméno), aristokraticky (příslovce)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo aristokracie, jsou: šlechta, vláda šlechty.

Skloňování

Aristokracie patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. aristokracie aristokracie
2. aristokracie aristokracií
3. aristokracii aristokraciím
4. aristokracii aristokracie
5. aristokracie aristokracie
6. aristokracii aristokraciích
7. aristokracií aristokraciemi

Příkladové věty

Vzestupy a pády české aristokracie.

Aby byly některé rody vnímány jako součást aristokracie, musely se mezi pravou šlechtu vypracovat, například ve vojenských či diplomatických službách.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – aristokracie. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 23.02.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=aristokracie
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému