Pimprle × pymprle × pimperle

Pimprle je loutka, ale jako pimprle označíme také malého člověka (malé dítě).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu pimprle podává následující výklad.

Slovo pimprle pochází z rakousko-německého Pimperl (loutka, malé dítě a človíček). Není jasné, odkud slovo pochází dále.

Slovník nespisovné češtiny nám výklad doplňuje o následující informace. Kromě toho, že pimprle označuje loutku, kašpárka nebo malé dítě a souvisí s německým Pimperl, nabízí se také spojitost s německým Pumpernickel (rakousky Pümpernickel), což označuje perník či žitný chléb (pumprnikl), ale také kašpárka a tajtrlíka.

Uvádí se, že by mohlo jít i o vztah s německým nářečím a slovem pumpern, tedy „mít větry“ (možná proto, že černý chleba nadýmá). Hanlivý význam pro označení osoby by mohl mít souvislost s částí slova Nickel, která je odvozena od vlastního jména Nikolaus (Mikuláš), to se v němčině často používá právě v hanlivém kontextu a původně se jednalo o zlého skřítka.

Vídeňský argot nám nabízí slovo Pimperl jakožto označení pro mužské přirození. Co se týče německého argotu, tak právě kmen pimp- bývá často používán v souvislosti s pohlavním ústrojím (nejen mužským), ale také označuje pohlavní styk. Pimpel, Pümpel i Pimperle jsou tak názvy i pro ženské přirození. Podobně kmen bimb- (↑ pimp-) a s ním související bimbbadl či bimbf a bimbern – odtud bimbas (pimpas), bimbásek.

Pimprle (pimperle) je slovo přejaté a do jisté míry si zachovalo svůj původní zápis. Proto je jediný správný způsob psaní s „i“ → PIMPRLE (PIMPERLE).

Dělení slova:

pim-pr-le

Příbuzná slova:

pimprlový (přídavné jméno), pimprlátko (podstatné jméno; zdrobnělina)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo pimprle, jsou: loutka, maňásek, figurka.

Skloňování

Pimprle patří mezi podstatná jména rodu středního, která skloňujeme podle vzoru kuře.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. pimprle pimprlata
2. pimprlete pimprlat
3. pimprleti pimprlatům
4. pimprle pimprlata
5. pimprle pimprlata
6. pimprleti pimprlatech
7. pimprletem pimprlaty

Příkladové věty

Když jsem byla malá, hrávala mi maminka pohádková představení s pimprlaty v takovém malém divadélku ze dřeva.

Na půdě jsem objevila staré pimprle v podobě raracha a měla jsem z něj docela nepříjemný pocit.

Počkej, až budeš větší, ne takové pimprle.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – pimprle. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 27.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=pimprle
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost. Historie a původ slov. 4. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2020. ISBN 978-80-7345-647-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému