Keratin × kreatin

Je důležité si uvědomit, že mluvíme o dvou významově odlišných slovech, ale rovněž o dvou pravopisně správných slovech. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl?

Slovo keratin: Bílkovinná látka tvořící podstatu rohovitých útvarů (vlasů, nehtů, kopyt, peří aj.).

Slovo kreatin: Kreatin je dusíkatá organická kyselina.

Co mají tato slova společného?

Prvním společným znakem těchto dvou slov je to, že se jedná o podstatná jména rodu mužského neživotného, obě je skloňujeme podle vzoru hrad.

Druhým podstatný znakem těchto dvou slov je to, že v obou píšeme měkké i po tvrdé souhlásce t. Jak je to možné, vždyť přece po tvrdých souhláskách píšeme tvrdé y.

Proč někdy píšeme měkké i po tvrdých souhláskách?

Existují slova, u kterých neplatí pravidlo, že se po tvrdých souhláskách píše vždy tvrdé y. Jedná se výhradně o slova, která nejsou domácího původu. Přejatá slova si často zachovávají svůj původní pravopis, proto píšeme po tvrdých souhláskách někdy měkké i. Jsou to slova jako třeba: harmonika, diktát, historie, lokomotiva, princ, matematika, mandarinka nebo kilogram.

Příklady:

Právě odsud probíhá výživa a vytváří se keratin – základní složka pro vlasy, nehty a kůži.
Vědci již však dokázali vyrobit kreatin v jeho čisté podobě.

Pošli tento příspěvek svému blízkému