Přijeď × přijeť

U této dvojice slov se můžete často setkat s chybným výrazem. Nenechte se zmást, správnou variantu nám může napověděť už základní tvar slovesa (infinitiv) přijet.

Výraz přijeď je rozkazovacím způsobem od zmíněného infinitivu. Zde si můžeme pomoci vytvořením tvaru 1. osoby jednotného čísla času přítomného: přijedu, kde „d“ slyšíme.

To samé platí i pro tvary rozkazovacího způsobu množného čísla: přijeďme, přijeďte. Druhá námi nabízená varianta s „ť” je nespisovná, ač se s ní často setkáváme v e-mailech i na sociálních sítích.

Příklady:

Přijeď zítra vlakem o půl dvanácté.

Přijeď zítra do školy o hodinu dříve.

Kdyžtak přijeď na oběd k nám.

Přijeďte za námi po Vánocích na návštěvu.

Buďte tak hodní, přijeďte brzy.

Pošli tento příspěvek svému blízkému