Přijeď × přijeť

 

Správná je jedině podoba přijeď.

Přijeď je rozkazovací způsob od infinitivu slovesa přijet. Pomůckou pro odůvodnění písmene „ď“ nám můžou být další tvary (přijedu, přijedeme atd.). Následně došlo ke změkčení souhlásky vlivem změny způsobu z oznamovacího na rozkazovací.

Příklady:

Přijeď zítra vlakem o půl dvanácté.

Buďte tak hodní, přijeďte brzy.

Pošli tento příspěvek svému blízkému