Připomněl × připoměl

Tento výraz je tradičně zařazován jako pravopisný chyták. Vy se ale již nemusíte nechat nachytat.

Následující sloveso můžeme zařadit do skupiny slov s problematickým pravopisem, jejichž pravopis je nutné si zapamatovat: zapomněl, připomněl, vzpomněl, domněnka, pomněnka.

Můžeme si vždy pomoci tvarem 3. osoby jednotného čísla přítomného času – připomíná. V tomto tvaru slyšíme „m“ i „n“ (stejně jako ve variantě „připomenout“), které poté následně musíme napsat i v dalších podobách. Je tedy nutné psát vždy připomněl.

Příklad:

Ještě že jsi mi připomněl, že mám být v 8 hodin na nádraží.

Mohl bys mi připomenout, jak dlouho se známe.

Znovu si připomněl, že na horká kamna se nemá bez ochranných rukavic sahat.

Pošli tento příspěvek svému blízkému