Azyl × asyl

Český pravopis připouští pouze podobu azyl. Slovo sice původně pochází z řeckého výrazu asylon, ale zcela se přizpůsobilo českému jazykovému systému. Výraz lze běžně skloňovat jako ostatní neživotná podstatná jména mužského rodu.

Pravopis se uzpůsobil české výslovnosti – vyslovujeme [azyl], proto je „z“ i psáno. Stejná pravidla platí i pro slova příbuzná: azylant, azylový apod. Azyl je označení pro ochranný pobyt, který je poskytován cizímu státnímu příslušníkovi na území určitého státu.

Příklady:

Mnoho cizinců žádá Českou republiku o udělení azylu.
Většina zemí má právo poskytnout politický azyl vybraným osobám.

Pošli tento příspěvek svému blízkému