Bivak × byvak

Pojmem bivak označujeme nouzové přenocování pod širým nebem bez zařízení k táboření, jakým je třeba stan.

Tento způsob noclehu využívají zejména horolezci a pěší dobrodruzi.

Pravopis a etymologie

Slovo bivak bylo přejato z německého Biwak, které se přejímalo z francouzského bivouac. Bivouac má původ v germánských jazycích, a to buď v nizozemském bijwacht, nebo ve švýcarsko-německém bīwacht (zvláštní, přidaná hlídka). Český etymologický slovník též nabízí srovnání německého bei (s významem „při“) a Wacht (s významem „hlídka“) od wachen coby bdít a hlídat.

Biwak byl počeštěn do podoby bivak. Z tohoto důvodu je správné pouze psaní s měkkým i, tedy BIVAK.

Příbuzná slova → bivakovat (sloveso nedokonavé).

 Skloňování

Bivak patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. bivak bivaky
2. bivaku bivaků
3. bivaku bivakům
4. bivak bivaky
5. bivaku bivaky
6. bivaku bivacích
7. bivakem bivaky

Příkladové věty

Je pozdě, brzy bude tma, měli bychom najít nějaké vhodné místo k bivaku.

Celé dopoledne lilo jako z konve, a tak jsme se rozhodli přečkat půlden v bivaku na rozbředlé zemi.

Hele, tamhle je nějaký přístřešek, můžeme si v něm udělat nouzový bivak, kdyby v noci mělo pršet.

Přenocovali jsme v bivaku.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – bivak. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 07.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=bivak
Pošli tento příspěvek svému blízkému