Čtenost × čtennost

Psaní jednoho či dvou „n“ často působí potíže a nepříjemnosti. Není to ale žádná věda, stačí si pouze objasnit původ slova.

Psaní dvou „n“ je nutné v případě, že slovní základ / kořen je zakončen na písmeno „n“ a k němu je připojena přípona -ný, např.: výkonný, ochranný, zákonný, stinný apod. V tomto případě tomu tak ale není. Zde je k základu slova připojena přípona ost, která je typická pro vytváření podstatných jmen pojmenovávající vlastnosti ze jmen přídavných.

To stejné platí i pro podobná slova: líný – lenost, lakomý – lakomost, moudrý – moudrost, ošklivý – ošklivost apod. Není tedy žádný důvod, proč psát dvě „nn“, a proto píšeme jen a pouze čtenost s jedním „n“.

Příklady:

Média musí sledovat čtenost svých novin a časopisů.

Čtenost našeho školního deníku klesla.

Pošli tento příspěvek svému blízkému