Desinformace × dezinformace

Současný pravopis připouští pouze variantu dezinformace, ve starších publikacích zde najít i podobu druhou, která je též někdy považována za podobu stylově příznakovou, užívanou ve specifických textech.

Jedná se přejaté slovo tvořené předponou dez-, která je užita vždy, když chceme vyjádřit, že popíráme, odstraňujeme to, co vyjadřuje základové slovo; vyjadřujeme tedy nejčastěji opak základového slova.

V tomto případě označujeme záměrně zkreslenou nebo nepravdivou informaci, uvedení v omyl.

Příklady:

Mezi studenty byla rozšířena dezinformace o plánovém testu z biologie.

Byl to klasický případ pracovní dezinformace.

Pošli tento příspěvek svému blízkému