Sdílet × zdílet

V tomto případě je přípustná pouze podoba slova sdílet. Jedná se o sloveso, které užíváme ve smyslu mít něco společného, dělit se s někým o něco (v současné době se hojně užívá v komunikaci na sociálních sítích).

Vidovým protějškem je pak sloveso sdělit, tj. dát něco na vědomí druhým, oznámit. Na psaní tohoto slova nelze jednoznačně aplikovat žádnou z pomůcek pro psaní předpon s/z, a proto je nejlepší si tento výraz zapamatovat.

Příklad:

Na sociální síti jsem sdílel zajímavý příspěvek, už jsi ho viděl?

Na vysokoškolských kolejích jsem musel sdílet kuchyň s dalšími studenty.

Sdílet příspěvek s ostatními na Facebooku.

Pošli tento příspěvek svému blízkému