Pasterizace × pasteryzace

Z nabízené dvojice je za pravopisně korektní považován pouze výraz pasterizace. Pasterizace je označení pro typ konzervování kapalin zahřátím na určitou teplotu (pod bod varu, aby se snížil počet mikrobů), např. pasterizace mléka.

„I“ je součástí přípony – izace a nelze ji psát jinak, jedná se o příponu cizího původu. Přípona –izace se objevuje i u jiných slov a nese vždy podobný význam. Vyjadřuje vždy dodání nebo nabytí určité vlastnosti, stejně tak ve slovech magnetizace, alkalizace, elektrifikace apod. „I“ píšeme i ve slovech příbuzných, např.: pasterizovat.

Příklady:

Mléko prochází procesem pasterizace před tím, než putuje do obchodů.

Pasterizovat je možné i zmrzlinu a pivo.

Pošli tento příspěvek svému blízkému