Pookřeje × pokřeje

Víte, která varianta tohoto málo využívaného slova je správná? Než se pustíme do vysvětlení, které slovo je tedy pravopisně správně, tak si přiblížíme jeho význam.

Když něco nebo někdo pookřeje, znamená to, že se mu udělá lépe.

  • Doslova pookřeje na duši a hned je mu lépe.
  • Pookřeje v teple ze zimy.
  • Pookřeje z únavy během relaxace.

Na příkladech jsme si jasně ukázali, která varianta je ta správná.
Je jen jedna, a to se dvěma oPOOKŘÁT.

Pokřeje

Této formě věnujeme jen jednu větu. Nepoužívejte pokřeje s jedním o, protože je to pravopisně špatná varianta.

Pookřeje

Slovo pookřeje vzniklo spojováním. Základem slova pookřát je kořen okřát, což znamená osvěžit se, občerstvit se a vzpamatovat se. Představme si kořen slova okřát, ke kterému se přidala slovesná předpona po-. Tím došlo ke zdvojení samohlásky o, což je trochu patrné i v mluvené češtině, pokud se dodržuje fonetická stránka českého jazyka. Spojování je v českém jazyce nejčastější formou tvorby slov a pomocí slovesných předpon se tvoří slovesa, která mají jiný význam, nebo jiný vid.

Dej mu lavor teplé vody, ať trochu pookřeje. Je úplně zmrzlý.

Hned po vyhlášení výsledků jsem pookřála a bylo mi hej.

Franta byl odpůrcem cvičení, ale po józe úplně pookřál. Teď se cítí skvěle.

Pavel doslova pookřál. Vyběhnul z práce a přestal se nervovat.

Na pohovoru pookřála a uvolnila se. Pak už se prezentovala přirozeně.

Pepík se nejprve dost styděl, ale když si našel kamarády, pookřál a začal si školu užívat.

Nová modelka po čase pookřála a nafotila docela odvážné fotky.

Autor/ka: Bc. Barbora Mikysková
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český
Pošli tento příspěvek svému blízkému