Restrikce × restrykce

Podstatné jméno restrikce znamená nějaké omezení.

Je možné používat více variant?

Přesto, že ‘R’ je tvrdá hláska, po níž se v češtině bězně používá ‘Y’, v případě tohoto slova, tomu tak není. Jedná se totiž o slovo přejaté.

Jediným správným pravopisem tohoto slova je tedy restrikce.

Etymologie a význam slova

Termín restrikce má svůj původ v latině. Pochází ze slova restrictiō, což je tvar odvozený od slovesa restringere, jež znamená ‘svázat, omezit’.

Vzniklo složením předpony re- a slovesa stringere ‘svírat, stahovat, soužit’. Významem podstatného jména restrikce je omezení.

Synonyma slova

Místo termínu restrikce lze používat české označení omezení. V případě slovního spojení ‘restrikce zaměstnanců’ je význam poněkud odlišný, v tomto případě lze jako  synonymum použít spojení snížení počtu zaměstnanců.

Skloňování podstatného jména restrikce

Dělení slova: re-s-t-rik-ce

Slovo restrikce je podstatné jméno rodu ženského a jeho deklinace probíhá dle vzoru růže:

jednotné číslo množné číslo
1. pád restrikce restrikce
2. pád restrikce restrikcí
3. pád restrikci restrikcím
4. pád restrikci restrikce
5. pád restrikce restrikce
6. pád restrikci restrikcích
7. pád restrikcí restrikcemi

Příklady použití ve větě:

Po napadení Ukrajiny západ nešetřil restrikcemi proti Rusku.

Během pandemie Covid-19 bylo pro občany poměrně složité se vyznat v restrikcích, které se neustále měnily.

Vláda opět jednala o zpřísnění restrikcí, neboť se situace stále zhoršuje.

Město se snaží omezit množství aut v centru. Restrikcemi pro parkování to dává jasně najevo.

Autor/ka: Bc. Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Český národní korpus Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 565,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému