Satisfakce × satysfakce

Slovem satisfakce máme na mysli jakési vyrovnání křivdy nám způsobené a uznání nároku na omluvu. Satisfakci můžeme označit též jako souboj cti. Vzhledem k tomu, že byla pošpiněna čest uraženého, nemohl poškozený přijmout jen tak nějakou omluvu. Adekvátním vyrovnáním byla nabídka souboje na život a na smrt, která se nemohla odmítnout. Dotčený člověk tím totiž dával najevo, že mu na cti záleží víc než na životě.

Pravopis a etymologie

Původ slova satisfakce nenajdeme nikde jinde než v latinském satisfactiō, které je odvozeno od satisfacere (učinit zadost). Satisfacere je složenina slov satis (dost) a facere (dělat).

Satisfakce byla přejata do našeho jazyka a počeštila se do podoby satisfakce, se zachováním psaní měkkého „i“ po „t“.

Skloňování

Satisfakce je podstatné jméno rodu ženského, které skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Číslo jednotné Číslo množné
1. satisfakce satisfakce
2. satisfakce satisfakcí
3. satisfakci satisfakcím
4. satisfakci satisfakce
5. satisfakce satisfakce
6. satisfakci satisfakcích
7. satisfakcí satisfakcemi

Synonyma

Synonymy ke slovu satisfakce jsou: odveta, odplata, vyrovnání, omluva či zadostiučinění.

Příklady:

„Jaroslave, ty zmetku! Zneuctil jsi čest mé ženy! Takovou urážku trpět nebudu! Žádám satisfakci!“ zvolal mohutným hlasem, v němž bublal vztek. „Tas svůj kord!“

 

Kníže Felix Lichnovský byl několikrát vyzván k souboji cti, protože nejednou svedl vdanou ženu a manžel, kterému tímto nasadil parohy, požadoval satisfakci přiměřenou tomuto hanebnému skutku.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. Pravidla českého pravopisu. Olomouc: Fin Publishing, 1998. ISBN 80-86002-42-x.
Pošli tento příspěvek svému blízkému