Špíz × spíž × spíš

Tato trojice nás může velmi zmást, a proto si v jednotlivých slovech uděláme pořádek. Všechny varianty jsou takto pravopisně správné, každá ale znamená něco jiného a užívá se v jiném významu.

Špíz je podstatné jméno, které označuje buď jehlici, na níž se opékají kousky masa, nebo samotný produkt (opečené maso a zelenina na jehlici). Jedná se o jméno mužského rodu neživotného, které lze skloňovat podle vzoru hrad. Ke slovnímu druhu podstatným jmen patří i druhý výraz.

Spíž náleží k rodu ženskému a pojmenovává místnost, kde se uchovávají potraviny. Výraz spíž je možné nahradit různými synonymy se stejným významem, např. spíže, spižírna, špižírna apod.

Spíš je konkrétní určitý tvar slovesa ve 2. osobě jednotného čísla přítomného času od infinitivu spát.

Příklady:

Včera jsme měli k obědu špíz s kuřecím masem a kukuřicí.

Odnes ty mouky do špíže.

Je jedenáct hodin, to pořád ještě spíš?

Pošli tento příspěvek svému blízkému