Skřínka × skříňka

Slovníky připouští obě varianty tohoto slova, ovšem námi nabízená druhá varianta je užívanější.

Slovo je zdrobnělina od slova skříň, právě proto je užívanější varianta skříňka (i skřínečka), slovníky však připouštějí i variantu skřínka.

Skříň je (vyšší) kus nábytku na ukládání věcí, velké okno obchodu sloužící k vystavení zboží, ale i vše, co připomíná tvarem, účelem skříň (přepravní skříň).

Podstatní jméno skříň je rodu ženského, skloňujeme jej podle vzoru píseň. Podstatné jméno skřínka/skříňka je rodu ženského, skloňujeme jej podle vzoru žena.

Příklady:

Černé skřínky zaznamenaly před zásahem naprosto normální průběh letu.

Během své cesty ztratila družina cennou skřínku s penězi.

V hráčské šatně mi ukázali skříňku s mým jménem.

K dispozici jsou skříňky na cenné věci.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá

Přidejte komentář

Kliknutím na tlačítko PŘIDAT KOMENTÁŘ udělujete souhlas se
zpracováním osobních údajů .
Pošli tento příspěvek svému blízkému