Nade vši pochybnost × nade vší pochybnost × nadevší pochybnost

S knižními výrazy může být někdy potíž, důkazem toho je i toto ustálené slovní spojení. Přestože se v různých česky psaných textech objevují všechny tři zmíněné varianty, správná je pouze jedna. Víte která?

Výraz používáme, když je něco jasné, bez pochyb. Dnes bychom spíše řekli nad všechnu pochybnost, ale v minulosti se místo tvaru všechnu používal tvar vši (s parazitujícími vešmi to nemá nic společného).

Správně je tedy pouze varianta první – nade vši pochybnost. Jde o spojení předložky nad(e), staršího tvaru 4. pádu zájmena všechna, tj. vši, a podstatného jména pochybnost.
Pokud je pro vás tento výraz až příliš archaický a stále při určení správné podoby váháte, nic nebrání tomu používat výrazy „docela určitě“, „jistě“ nebo „mimo veškerou pochybnost“.

Příklady:

Že to bylo nepříjemné, je nade vši pochybnost.
Škodlivost aktivního kouření je prokázána nade vši pochybnost.
Nade vši pochybnost je však dnes již prokázáno, že dva ústřední body dopisu byly zjevně nepravdivé.
Nade vši pochybnosti na živém vystoupení ani jedna z písní tohoto chumáče určitě nezazní.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému