Ředitel × řiditel

Není moc lidí, kteří by se ještě nesetkali se slovem ředitel. Známe jej nejen ze škol, ale i z podniků, bank a jiných míst.

Ředitelem rozumíme osobu, které byla dána důvěra a jíž svěřili vedení (řízení) nějakého organizačního celku.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu ředitel podává následující výklad.

Abychom se dostali k původu slova ředitel, musíme projít skrz jeho odvozeniny. Ředitel (ředitelka, ředitelna apod.) je spjato se slovem řídit (řídicí, řízený, řidič, pořídit, nadřízený, zřizovatel aj.).

Řídit vychází ze staročeského řiediti, které je odvozeno od slova řád.

Řád (obřad, řádný, pořádný, úřad, úředník ad.) má původ ve slovanských jazycích – polsky rza̧d (řada, třída, vláda), rusky rjad (řada), srbsky a chorvatsky d (řada, pořádek, vrstva), staroslověnsky rędъ (řada, pořadí).

Ačkoliv je funkcí ředitele řídit školu, podnik, banku aj., Pravidla českého pravopisu uvádějí pouze jeden správný zápis, a to ŘEDITEL. Je zřejmé, že pozvolný jazykový vývoj od sebe obě slova (ředitel a řídit) zlehka odklonil a psaní -ie- rozvolnil. Proto dnes máme sloveso řídit a podstatné jméno ředitel.

Jedním ze synonym, kterými můžeme nahradit slovo ředitel, je řídící. Možná také proto dochází k chybnému zápisu (řiditel).

Slovo ředit existuje také, avšak s významem zřeďovat, dělat řidším (ředit roztok, ředit víno vodou).

Skloňování

Ředitel patří mezi podstatná jména rodu mužského životného, která skloňujeme podle vzoru muž. V některých pádech mají jména, která končí na -tel (vzor muž), koncovku .

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. ředitel ředitelé
2. ředitele ředitelů
3. řediteli, ředitelovi ředitelům
4. ředitele ředitele
5. řediteli ředitelé
6. řediteli, ředitelovi ředitelích
7. ředitelem řediteli

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo ředitel, jsou: řídící, direktor, expresivně šéf.

Příkladové věty

Od nového roku převezme funkci ředitele pan Voráček.

Dostavte se prosím v pondělí 12. 1. do ředitelny ZŠ Štefánikova na schůzku s ředitelem.

Ředitel je hlavním principálem toho cirkusu, který si říká škola.

Byl jsem pozvaný na kobereček k samotnému řediteli.

Kam až to chceš dotáhnout – na ředitele planety?

Řediteli se podařilo sehnat dotaci, a tak brzy budeme mít při škole nové sportovní hřiště.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – ředitel. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 11.08.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=%C5%99editel
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému