Ad hoc × ad hok

Citátový výraz ad hoc pochází původně z latiny a zachoval si svůj původní pravopis dodnes.

Jedná se tedy o ustálené spojení a tuto podobu je nutno dodržovat. Spojení užíváme v případě, že chceme vyjádřit to, že něco slouží k určitému účelu nebo je užito jen pro konkrétní případ.

Příklady:

Podnikatelé přijali ad hoc opatření.

Ve firmě byla uzavřena ad hoc smlouva o mezinárodním obchodu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému