Kontraverze × kontroverze

Cizí slova nám dávají zabrat opravdu často. Jejich pravopis je problematický a často lze jedno slovo psát nebo vyslovovat dvojím způsobem. Je toto případ i naší dvojice?

Správný tvar je pouze kontroverze. Jde o slovo ženského rodu značící slovní rozepři nebo sporné, bojovné jednání. Pochází z latinského controversio. Možný důvod toho, proč se čím dál častěji setkáváme i s první verzí, je přiřazení latinské předložky kontra- ke zbytku slova.

Některá slova jsou takto skutečně utvořena (například kontrarozvědka, kontrarevoluce, kontrašpionáž...). Kontroverze ale mezi ně rozhodně nepatří.

Příklad:

Kontroverzní prohlášení naší hlavy státu padlo na úrovnou půdu – tolik nenávistných reakcí v novinách jste ještě nečetli!

Pošli tento příspěvek svému blízkému