Neboli × nebo-li

Ve spisovném jazyce je užívána pouze podoba spojky souřadicí neboli, která plní funkci významově identifikační a můžeme ji nahradit slovem „čili“.

Před touto spojkou se tedy čárka nepíše. Správně je tedy jen varianta neboli. Druhá nabízená varianta je nesprávná, spojovník zde byl přidán zcela bezdůvodně a nemá zde své opodstatnění.

Příklad:

Podstatné jméno neboli substantivum je ohebný slovní druh.

Pošli tento příspěvek svému blízkému