Odkdy × od kdy

Píšeme správně od kdy nebo odkdy? Možná vás to překvapí, ale obě tyto varianty jsou pravopisně správně.

Odkdy je podle výkladových slovníků klasifikováno jako zájmeno a příslovce.
Od kdy je spojení předložky a zájmena.

Výrazům, které můžeme psát dohromady i zvlášť, říkáme příslovečné spřežky. Příslovečné spřežky píšeme dohromady, jako jedno slovo. Zda se jedná o spřežku, si můžeme u mnoha výrazů ověřit ve výkladových slovnících (Pravidla českého pravopisu nebo Slovník spisovné češtiny).

Příklady:

Odkdy je naší povinností používat politický tlak k řešení každého problému v zámoří?

Odkdy a jak moc je během těhotenství důležitý vzájemný dialog mezi matkou a dítětem?

Od kdy mohly chodit děti do knihoven?

Od kdy bude zahájen předprodej lístků a jakou formou budou letos prodávány.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Internetová jazyková příručka. [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, ©2008–2020 [cit. 23. 5. 2020].Dostupné na:
Pošli tento příspěvek svému blízkému