Temperament × tenperament

Správný tvar tohoto slova je temperament. Slovo původně pochází z latinského temperare, které označuje teplotu.

V souvislosti s tím známe i v českém jazyce knižní podobu slova temperatura též značící teplotu. V základu slova se tak opakovaně objevuje „m“. Jedná se o slovo cizího původu, které zdomácnělo a přizpůsobilo se českému systému skloňování (temperamentu, temperamentem atd.).

Temperament je pojem z oblasti psychologie, pojmenovává souhrn citových a volních znaků lidské povahy, zvláště reakce člověka na vnější podněty. V přeneseném smyslu lze pojem užít pro živou, vznětlivou a snadno se vzrušující povahu.

Příklady:

Psychologie rozlišuje čtyři typy temperamentu, jsou to: sangvinik, cholerik, flegmatik a melancholik.

Petr byl živého a prudkého temperamentu.

Zvolili jsme právě jeho, protože je velmi temperamentní řečník.

Pošli tento příspěvek svému blízkému