Spárovat × zpárovat

Toto slovo je spisovné pouze v podobě s předponou s-, tedy spárovat. Sloveso vyjadřuje stav, kdy dojde ke spojení do páru, sloučení.

Při zdůvodnění pravopisu si můžeme pomoci poučkou, že se v tomto případě jedná o tzv. směřování dohromady (podobné platí například i sloves shromáždit, spojit, sjednotit apod.).

Druhá nabízená předpona je tak zcela nesmyslná a slovo není pravopisně správné. Sloveso spárovat může rovněž vyjadřovat proces, při kterém se využívá spárovací hmota a spárovací přístroj (u dlažby, obkladů, van atp.).

Příklady:

Po vyndání prádla z pračky je nutné spárovat stejné ponožky.

Cestování trvalo dříve mnohem déle, bylo například nutné spárovat koně k tahu.

Zítra budu celý den spárovat dlažbu v koupelně.

Pošli tento příspěvek svému blízkému