Burison × burizon

Pojmem burison označujeme zrnka rýže, která díky speciální úpravě zvětšila svůj objem. To se provádí za pomoci krátkého lisování a pečení během vysokých teplot a pod velkým tlakem.

Pravopis a etymologie

Slovo burison má zřejmě původ v maďarském burizs, což označuje umělou rýži, jež se vyrábí z oloupaných pšeničných zrníček. V tomto případě se jedná o tzv. zkratkové slovo vzniklé složením slov búza (pšenice) a rizs (rýže). Následně byla připojena přípona -on.

Burison lze psát dvojím způsobem, a to BURISON i BURIZON. Obojí je správně. Pravidla českého pravopisu upřednostňují psaní se -s-, tedy burison, avšak podle úzu se mnohem častěji používá podoba se -z-, a to burizon. Je jen na vás, jakou variantu zvolíte. Dbejte, aby byla v celém textu zachovaná jednotnost.

Skloňování

Burison je podstatné jméno rodu mužského neživotného, které skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. burison burisony
2. burisonu burisonů
3. burisonu burisonům
4. burison burisony
5. burisone burisony
6. burisonu burisonech
7. burisonem burisony

Příkladové věty

Neodolala jsem a krom běžných věcí jsem do košíku přihodila ještě pytlík těch sladkých burisonů, co jsem jedla jako dítě.

Miluju ochucené burisony, které mi kupovala už maminka, když jsem byl malý.

Měl jsi někdy burisony? Nejsou špatné.

Ty rýžové burisony se téměř rozplývají na jazyku.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetová jazyková příručka – burizon. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 10.02.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=burison
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému