Nervózní × nervosní

Tyto výrazy patří do specifické skupiny, jejichž pravopis je nutné si objasnit. Jedná se o tzv. dublety, tedy tvary, které připouští dvě možnosti psaní.

Zde platí, že podoba se „z“ a dlouhou samohláskounervózní  je považována za stylisticky neutrální, je ji tedy možné využít v jakékoliv situaci a jakémkoliv kontextu. Na základě tohoto příkladu můžeme zobecnit i pravidlo, které je možné aplikovat i na další podobná slova. Podoba se „z“ v základu je vždy zdomácnělá a tedy i neutrální, např.: dimenze, gymnázium, konzervativní, filozofie, fyzika apod. U všech těchto výrazů je též možné využít i variantu s písmenem „s“, která je však užívá pouze v odborných textech apod. Lze tedy napsat i přídavné jméno nervosní, ale jedná se spíše o termín z oblasti medicíny (psychologie, psychiatrie) a výraz by se pravděpodobně objevil v čistě odborném kontextu. To stejné by platilo pro další zmíněná slova: dimense, gymnasium, filosofie apod. Výraz nervosní ale není tolik rozšířený jako výraz se „z“ v základu slova.

Příklady:

Před zkouškou bývá pravidelně nervózní, ale vždy to dobře dopadne.
Takto lze shrnout symptomy, na základě nichž by byl pacient označen jako nervosní.

Pošli tento příspěvek svému blízkému