Komponent × komponenta

Užívat rod mužský neživotný, nebo raději ženský? Který z nich je správně?

Ve významu složka, součást, díl nějakého celku jsou pravopisně správně obě varianty – komponent komponenta. Můžete si tedy zvolit takovou variantu, která je vám milejší. Je však důležité myslet na to, aby se v rámci jednoho textu objevovala vždy pouze jedna varianta.

Podle českého etymologického slovníku se k nám slovo dostalo přes německé komponente z latinského compōnēns, což v překladu znamená skládat. Podle tohoto podstatného jména poté můžeme utvořit sloveso komponovat (skládat).

Podstatné jméno komponent je rodu mužského neživotného, skloňujeme jej podle vzoru hrad.
Podstatné jméno komponenta je rodu ženského, skloňujeme jej podle vzoru žena.

Příklady:

Řada komponent se dá vyměnit a dokonce vylepšit.

Čína naopak poskytne svou širokou základnu elektronických komponentů a součástek.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Český etymologický slovník
Pošli tento příspěvek svému blízkému