Daňčí × dančí

Přídavné jméno daňčí zahrnuje vše, co se nějakým způsobem vztahuje k daňkovi (daňčí paroží, daňčí obora). Daněk je druh savce z čeledi jelenovitých.

Má lopatovité parohy a krátká srst je červenohnědého zabarvení s bílými skvrnkami.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu daněk podává následující výklad.

Daněk má zřejmě původ v některém ze západních jazyků (například francouzština daim, daine; italština daino; to vše vychází z latinského damma a to pravděpodobně z keltštiny). Nejstarší podoby slova jsou dochovány v podobách daněl, daňhel. Slovo bylo přejato do našeho jazyka a došlo k jeho přechýlení ke jménu Daniel (domácí podoba Daněk).

Z hlediska slovotvorby je správná podoba daňčí, avšak díky vlivu slov srnčí či kančí se začala užívat také varianta dančí, kterou již můžeme hodnotit jako spisovnou podobu slova. Důležité je, abychom při použití v textu zachovali jednotnost.

Skloňování

Daňčí je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. daňčí daňčí daňčí daňčí
2. daňčího daňčího daňčí daňčího
3. daňčímu daňčímu daňčí daňčímu
4. daňčího daňčí daňčí daňčí
5. daňčí daňčí daňčí daňčí
6. daňčím daňčím daňčí daňčím
7. daňčím daňčím daňčí daňčím
VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. daňčí daňčí daňčí daňčí
2. daňčích daňčích daňčích daňčích
3. daňčím daňčím daňčím daňčím
4. daňčí daňčí daňčí daňčí
5. daňčí daňčí daňčí daňčí
6. daňčích daňčích daňčích daňčích
7. daňčími daňčími daňčími daňčími

Příkladové věty

Protože jsem byla tiše, měla jsem možnost zahlédnou daňčí stádo během pastvy.

Daňčí guláš jsem nikdy nejedl.

Daňčí paroží vypadá jinak než od jelena.

Daňčí srst je v létě červenohnědě zabarvena a má na sobě bílé flíčky.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – daňčí. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 02.04.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=dan%C4%8D%C3%AD
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému