Mašér × mašer × musher

V tomto případě se jedná o poměrně nový výraz, který se teprve nedávno stal součástí naší slovní zásoby. Proto je možné, že jej nenaleznete ve svých papírových slovnících a jazykových příručkách.

Mezi laickou veřejností se běžně používají obě podoby slova, a to převážně proto, že většina uživatelů si není jistá, jaká je vlastně ta správná podoba. Český pravopis jako přijatelnou označuje pouze variantu musher ve své původní anglické podobě.

Výraz musher označuje psovoda/ jezdce, který řídí saně tažené psím spřežením. Právě proto, že se jedná o nový výraz, nedošlo ještě k žádnému výraznému počeštění a upravení podoby slova tak, aby byla přirozenější pro český jazyk. Zatím jediným krokem je možnost výraz skloňovat dle českých zvyklostí, skloňujeme podle vzoru pán (mushera, musherem, musherovi apod.). Ovšem druhá námi nabízená varianta také není úplně od věci. Správná výslovnost výrazu musher je právě [mašer]. Samozřejmě je možné, že se díky jazykovému vývoji dočkáme varianty slova, která bude více podobná variantě vyslovované.

Příklady:

Místní noviny otiskly rozhovor s českým musherem, který se vrátil ze závodu z Finska.
Zatím kolem sebe nemám jediného mushera, ale doufám, že se situace brzy zlepší.

Pošli tento příspěvek svému blízkému