Žehlicí × žehlící

Obě verze jsou správné, každá však v jiném významu.

Žehlicí v rámci pasivním – tedy žehlicí prkno, žehlicí prostor – určený k žehlení. Aktivně vykonávající činnost píšeme s „í“.

Podobný případ nastává u kombinace těchto slovíček: balicí × balící, hasicí × hasící, lepicí × lepící a mnohých dalších.

Příklady:

„Jak si vybrat to nejlepší žehlicí prkno? Zeptej se babičky, ta to bude jistě vědět.“

Žena žehlící košili.

Pošli tento příspěvek svému blízkému