Výjimka × vyjímka

Základem je sloveso vyjímat, ale správným tvarem je pouze výjimka. Toto slovíčko patří k nejčastějším češtinářským chybám – dělají ji jak žáci na základních školách, tak studenti na středních i vysokých školách, ba dokonce i mnozí vystudovaní dospělí.

Jak si zapamatovat správný tvar?

Pro zapamatování správného pravopisu slova výjimka si postačí uvědomit, že výraz byl odvozen od slovesa vyjímat a při jeho přeměně na podstatné jméno došlo ke změně délek „i/y“ – vyjímat x výjimka.

Význam slova výjimka je mezi pisateli jistě ve větším povědomí než jeho správná pravopisná podoba, ale opakování je matkou moudrosti. Připomeňme tedy jen krátce, že toto podstatné jméno užíváme především ve významu odchýlení od pravidla, běžného stavu věcí apod.
Nezapomeňte také na správný pravopis příbuzných slov výjimečně a výjimečný!

Proč se ve slově výjimka tak často chybuje?

Mnoho lidí netuší, že dělají chybu – je natolik rozšířená, že málokdo ví, jak se toto slovíčko správně píše. Vraťme se proto ke slovesu vyjímat, od kterého bylo substantivum výjimka odvozeno, a také ke změnám, jež při procesu odvozování proběhly. Vytváříme-li nová slova odvozováním, dochází poměrně často ke změně délky samohlásek (např. strávit – stravitelný).

V našem případě ovšem došlo k takovéto změně v základovém slově hned dvakrát. První z nich nastala v předponě vy-,
 kde došlo k prodloužení samohlásky „y“. Tento jev je při odvozování slov pomocí přidání předpon (konkrétně u-, na-, z-, při-, vy-) běžnou záležitostí.

Ve spojení se zkrácením samohlásky „í“ v původně základovém slovese jímat však může některé uživatele českého jazyka mást.

Příklad:

Já ti pro tentokrát udělím výjimečně výjimku, ale nebude to rozhodně pravidlem, Tomáši!

Udělám výjimku, ale příště do školy půjdeš!

Výjimky nejsou v češtině ojedinělé.

Závaznou přihlášku je nutné podat do 31. 8., výjimky nejsou udělovány.

Protože je Petr velmi pracovitým zaměstnancem, udělá dnes vedoucí firmy výjimku
 a přehlédne jeho pozdní příchod do zaměstnání.

Závěrečnou slohovou práci odevzdají všichni žáci bez výjimky do příštího pondělí.

Pošli tento příspěvek svému blízkému