Zdali × zda-li

Čeština je bohatý jazyk a o pravopisné výjimky a pravidla tu není nouze. Jak se vypořádat s oříškem: zdali a zda-li? V tomto článku zjistíte, jak slovo napsat a jak si zapamatovat jeho správný tvar.

V češtině se vyskytuje mnoho slov, která můžeme doplnit o koncovku -li. Vznikají pak slova jako: můžeš-li, píšeš-li, půjdeš-li a další, která vyjadřují podmiňovací způsob. Ovšem ke slovům, ve kterých je spojovník, nepatří slovíčko ZDALI.

Správný tvar je zdali

Variantou dost často používané podřadicí spojky zda je slovo zdali. Což je normální slovo, stejně jako jeho synonyma zda, pokud nebo jestli. Napsat proto zda-li se spojovníkem je hrubá chyba. Nikdy tuto formu nepoužívejte. Bez pomlčky také píšeme například slovíčko neboli.
Možná někoho zmate podobnost s jinou spojkou -li, která se používá ve spojeních: můžeš-li, o které jsme psali výše. Navíc je slovo zdali velmi knižní, a proto má někdo pocit, že se v něm automaticky píše spojovník. Ale není tomu tak.

Pár vět o spojce zdali

  • Spojka je složená ze dvou částí, a to ze slova zda a li.
  • Zda je samostatným slovem.
  • Část li je možné připojit ke slovesu. Poté slovo funguje jako spojka, která uvozuje vedlejší větu.

Jak funguje slovo zdali ve větách?

Zdali funguje ve větě jako částice, a to v tomto případě:

Zdali jsi už vynesl koš?

Slovo může být i ve funkci podřadicí spojky, když se použije takto:

Zítra se dozvím, zdali mám dobré výsledky.

Pišme pravopisně a zapamatujme si jediný správný tvar slova zdali. Nejlépe pomocí příkladů:

Jarka se ho ptala, zdali má přijít.
Zdalipak už se Janek vrátil ze školy?
Schválně uvidíme, zdali umí rychle reagovat na nečekaný útok ze zálohy.
Zdali tam nepůjdeš, nikdy se nedozvíš, jak to dopadlo.
Zdalipak už ti přišla faktura?
Přemýšlím, zdali mi to vyjde.

A jak si ještě slovo zdali zapamatovat?

Vzpomeňte si na jiná slova jako je pokud a jestli. U nich vás ani nenapadne psát spojovník a komolit slova do podoby: pokud-li a jest-li. Zkrátka slovo zdali a jemu podobná slova: jestli, pakliže, nežli, ačkoli, píšeme vždy dohromady jako jedno slovo.

Autor/ka: Bc. Barbora Mikysková
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český, Slovník spisovné češtiny
Pošli tento příspěvek svému blízkému