Kilt × kylt

Námi nabízené podstatné jméno označuje původní oděv skotských mužů, který je tvořen skládanou sukní.

Výraz není původně český, protože toto slovo nemělo v české kultuře opodstatnění. Proto zde neplatí základní česká pravidla pravopisu. V českém jazyce je běžné, že po tvrdých souhláskách, kam patří právě písmeno „k“ (spolu s: h, ch, r, d, t, n), píšeme tvrdé „y“. U slov cizího původu toto pravidlo neplatí a můžeme napsat pouze kilt s měkkým „i“.

Příklady:

Kilt je skotský národní oděv.

Pavel se ženil v kiltu, protože má skotské kořeny.

Spousta Skotů v kiltech procházelo a zpívalo.

Pošli tento příspěvek svému blízkému