Dceřiná × dceřinná

Z námi nabízené dvojice je správná pouze jedna varianta.

Zde nám příliš nepomohou tradiční pravidla pro psaní zdvojeného či jednoduchého „n“, tento případ je poněkud specifický.

Můžeme si ale pomoci tím, že základem je slovo dcera, ze kterého bylo následně odvozeno slovo dceřiný pomocí připojení příponové části –in(ý). Není tedy žádný důvod pro psaní „nn“.

Stejné je to i v podobných případech, např.: připojení příponové části –ěn(ý): vlna – vlněný, hlína – hliněný. Je také možné přídavné jméno začlenit do skupiny výrazů, jejichž pravopis s jedním „n“ je nutné si zapamatovat, např.: přídavná jména odvozená od podstatných jmen, která označují zvířata (havraní, sloní apod.), či přídavné jméno raný.

Ať tak či tak, námi zmíněné přídavné jméno je nutné psát vždy s jedním „n“, tedy dceřiná. „Dceřiný“ je pojem z oblasti ekonomie (ustálené spojení: dceřiná společnost) či biologie (dceřiná buňka). V obou těchto významech dochází k přenesení původního významu.

Příklad:

Dceřinou společností se stala východočeská pobočka v Hradci Králové.

Zisky dceřiné společnosti za poslední rok rapidně klesly.

Dceřiná buňka převzala od mateřské buňky genetickou informaci.

Pošli tento příspěvek svému blízkému