Imunní × imuní

Pravopisně správná je pouze podoba imunní, psáno s dvěma „n“. Jedná se o přídavné jméno vytvořené pomocí přípony -ný/-ní. Základem je podstatné jméno imunita, pro odvození přídavného jména je přípona -ný/-ní připojena ke kořenu slova (imun+ní).

Vznikne tedy přídavné jméno, které je nutné psát s dvěma „n“. Imunita je pak označení pro odolnost organismu proti cizorodým látkám.

Příklady:

Můj organismus není vůbec imunní proti bacilům chřipky.
Snažím se být imunní vůči jeho nevhodným narážkám, ale není to jednoduché.
Je potřeba se bránit imunním bacilům.

Pošli tento příspěvek svému blízkému