Imunní × imuní

VSKK škola

Pravopisně správná je pouze podoba imunní, psáno s dvěma „n“. Jedná se o přídavné jméno vytvořené pomocí přípony -ný/-ní. Základem je podstatné jméno imunita, pro odvození přídavného jména je přípona -ný/-ní připojena ke kořenu slova (imun+ní).

Vznikne tedy přídavné jméno, které je nutné psát s dvěma „n“. Imunita je pak označení pro odolnost organismu proti cizorodým látkám.

Příklady:

Můj organismus není vůbec imunní proti bacilům chřipky.
Snažím se být imunní vůči jeho nevhodným narážkám, ale není to jednoduché.
Je potřeba se bránit imunním bacilům.

Stáhněte si mobilní aplikaci a procvičujte ještě rychleji.

Stáhnout
×
Pošli tento příspěvek svému blízkému