Sto chutí × stochutí

Jedinou možností, jak správně napsat tento výraz, je psaní obou uvedených slov zvlášť, tedy sto chutí.

Jedná se o specifický ustálený výraz, u kterého nedošlo ke spojení dvou výchozích slov v jedno, jako je tomu například u příslovečných spřežek.

Zde píšeme slova odděleně, jako zcela samostatná slova, a to i proto, že slova i jednotlivě nesou konkrétní význam a jsou v náležitém tvaru. Je tedy zcela nesmyslné a pravopisně nesprávné slova slučovat, vytvořili bychom poté neexistující slovo.

Spojení v případě, že chceme vyjádřit, že máme velkou chuť (touhu, vnitřní pohnutku) něco udělat, číslovka sto funguje jako hyperbola (tedy nadsázka, zveličení) a dává vyjádření důraz a dramatičnost.

Příklady:

Mám teď sto chutí se na všechno vykašlat.

Každý člověk má jiné oblíbené jídlo – sto lidí, sto chutí.

Pošli tento příspěvek svému blízkému